Ras specifieke kenmerken rasgroep 

Gezelschapshonden
Over de rassen in FCI Groep 9
Verschillende rassen in deze groep hebben een extreme bouw met een verkorte schedel en
onderontwikkelde voorsnuit. Verdere overdrijving van deze kenmerken zou ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken.
De meerderheid van deze rassen moet een goed ontwikkelde, lange borstkas hebben, die goed
doorloopt en een goede ribwelving, voor bescherming van hart en longen en om het middenrif royaal
te ondersteunen. Afwijkingen zijn een korte, open (te korte ribben) borstkas met een kort borstbeen,
maar ook ribben die naar binnen staan en een smalle borstkas zijn allemaal ernstige fouten.
Een aantal rassen in deze groep hebben ook een zware beharing dat in sommige gevallen heeft
geleid tot incorrecte wollige, overdadige vachten, zo zwaar, dat zij een goed gangwerk belemmeren.
Een aantal rassen toont weliswaar een moeiteloos gangwerk, maar hebben geen stuwkracht t.g.v. een
slechte spierconditie.